29. jan 2013 06.22

Stor brugerundersøgelse i Vordingborg Kommunes dagtilbud

Brugerundersøgelsen er et led i det fortsatte kvalitetsudviklingsarbejde, da tilbagemeldingerne fra forældrene udgør en vigtig rettesnor for arbejdet og den ønskede udvikling de kommende år.

Alle forældre med børn i de kommunale dagtilbud vil i begyndelsen af februar få et brev med en invitation til at deltage i em elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Forældrene får her blandt andet mulighed for at give deres vurdering af den pædagogiske indsats og samarbejdet med personalet. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indgår i en samlet kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Byrådet behandler til april kvalitetsrapporten og den bliver efterfølgende offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Udvalgsformand Peter Jonassen (Børne-, Unge- og Familieudvalget) er spændt på resultaterne af brugerundersøgelsen og den første samlede kvalitetsrapport fra kommunens dagtilbudsområde. Peter Jonassen fortæller: ”Dette er den første brugerundersøgelse, der gennemføres på kommunens dagtilbudsområde. Jeg er meget spændt på resultatet, som skal medvirke til at gøre kommunens dagtilbud endnu bedre. Der har de seneste år været arbejdet målrettet med udvikling af kvaliteten af kommunens dagtilbud og Vordingborg Kommune har som en af de få kommuner i Regionen tilført ekstra ressourcer til kommunens dagtilbud. Set i det lys er det vigtigt, at vi allerede nu får forældrenes vurderinger og prioriteringer, så det kan indgå i det videre kvalitetsudviklingsarbejde i kommunens dagtilbud”.

Kvalitetsudviklingsarbejdet tager udgangspunkt i en samlet fireårig strategi for dagtilbudsområdet, der blev vedtaget politisk i efteråret 2011. I forlængelse heraf er der bl.a. udarbejdet et fælles pædagogisk grundlag for arbejdet og en forældrepjece, der fortæller om kommunens pædagogiske arbejde med børnene og hvordan forældrene kan være med i arbejdet hjemme på børneværelset. Herudover er der iværksat flere målrettede kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske personale i kommunens dagtilbud.

4. jan 2013 06.33

Foredrag om Steiner skolen


Tirsdag den 15. januar kl. 19 holder Lotte Christensen og Mathilde Bækkeskov Nielsen foredrag om Steiner skolen.

Steiner Initiativet Møn, som arbejder på at starte en Steiner skole på Vestmøn til august, har inviteret Lotte Christensen og Mathilde Bækkeskov Nielsen fra Steinerskolen i Vordingborg til fortælle om pædagogikken i en Rudolf Steinerskole. Lotte er børnehaveklasselærer og tidligere Steiner børnehavepædagog fra Steiner børnehaven i Vordingborg. Mathilde er klasselærer i 5. klasse og tidligere igennem mange år børnehave-klasselærer også på Steiner skolen i Vordingborg.

De er begge nogle fantastiske Steiner lærere.De vil primært fortælle om de små klasser i Steinerskolen. Desuden vil de forælle om, hvad det er Steiners pædagogik kan. Om at lære at skabe. Og om at udvikle sit talent.“Vores højeste mål må være at udvikle mennesker, som er i stand til selv at formidle formål og retning i deres liv.” Steiner skolen bygger på intellektuelle, kunstneriske og håndværksmæssige discipliner i forening. I undervisningen lægges der vægt på at skabe en balance mellem en tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

Arrangementet er gratis og afholdes i Steiner børnehaven Turmalin, Vollerupgade 51, 4792 Askeby. Alle er velkomne.
Tilmelding på steinerskolenmoen@gmail.com

Er du interesseret i Steiner skolen til dine børn, så kan du se mere om hele projektet på hjemmesiden steinerskolenmøn.dk
Vil du skrive dine børn op til Steiner skolen, så kan du downloade et skema på hjemmesiden under INTERESSE.
For yderligere information kontakt Vibeke på telefon 2022 1524 eller mail vibeke@kaupert.dk

 

23. nov 2012 12.45

Steiner skole projektet på Møn

I 2012 har en gruppe arbejdet på at starte en Rudolf Steiner børnehave og en Rudolf Steiner skole på Vestmøn.Der er allerede lagt mere end 3.500 frivillige timer i Steiner Projektet på Møn, som gruppen ser som en mulighed for at udvikle området på mange planer og tiltrække nye familier til området.

Planen er at åbne skolen august i 2013. Steiner børnehaven Turmalin er åbnet den 1. oktober med overvældende succes, så de allerede vil være oppe på 21 børn ved årsskiftet. Og nye tilflytterfamilier har allerede skrevet sig op til det kommende år.

Tidligt i år blev Foreningen Steiner Initiativet Møn dannet af Kristina Ask og Vibeke Kaupert, begge bosiddende på Vestmøn, samt Jørgen Bækkeskov, som har mange års erfaring som overskolelærer fra Vidar Skolen og Michael Skolen samt Rudolf Steiner Lærerseminariet i København.

Foreningens formål er at arbejde med Rudolf Steiners antroposofi og de impulser, der udgår herfra. Foreningen vil støtte bestræbelser og tage initiativer, der fører disse ud i praksis på Møn. I første omgang en børnehave og skole samt bl.a. foredrag, seminarer og workshops.

I forbindelse med skoleprojektet samarbejder foreningen med en mentorgruppe, som består af lærere og bestyrelsesmedlemmer fra Steiner skolen og skoleforeningen i Vordingborg.

Undervisningen

På en Steinerskole har eleverne næsten de samme fag, som deres kammerater i en dansk folkeskole.
Men de har generelt flere timer og metoderne til indlæring og baggrunden er fundamentalt anderledes. “Vi tror på, at børn skal have lov til at være børn, og vi tester, vejer og måler dem ikke. Vi ser dem. Vi ser de styrker og kvaliteter, de hver især har, og bygger vores undervisning på det,” siger initiativtagerne.

Steiner skolen bygger på intellektuelle, kunstneriske og håndværksmæssige discipliner i forening. I undervisningen og den opdragelse, der følger med den, lægges der vægt på at skabe en balance mellem en tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

“Vi arbejder med ro og nærvær, opmærksomhed og klar bevidsthed i vores pædagogiske arbejde. De seneste års fokus på at styrke børns evner har været intellektuel. Men børn lærer bedst gennem leg og ved at spejle sig i den voksne. Det er sådan, vi ruster dem til den moderne verden.”

Er du interesseret i Steiner skolen til dine børn?

Er du interesseret i Steiner skolen til dine børn, så må du meget gerne henvende dig.
Du kan se mere om hele projektet på hjemmesiden steinerskolenmøn.dk
Vil du skrive dine børn op til Steiner skolen, så kan du downloade et skema på hjemmesiden under INTERESSE.
Kontakt Vibeke på telefon 2022 1524 eller mail vibeke@kaupert.dk

For yderligere information om Steiner børnehaven Turmalin, ring til Kristina på telefon 3120 2115.
Du kan læse mere om børnehaven på turmalin.dk

Steiner skolen i Vordingborg holder Jule Basar lørdag den 1. december kl. 11-17. Kender du ikke Steiner skolen i forvejen, så kan det være en god mulighed for at få et indtryk af og opleve noget af det, der sker på en Steiner skole. Alle er velkomne. Se mere på steinerskolenmøn.dk